Jak zvládnout výuku malých dětí doma?

od PTC

Mnozí z nás byli před časem postaveny do nelehké situace. Kvůli zavření škol v důsledku koronavirové epidemie, se v prvním týdnu narychlo vymýšlelo, jak ve vzdělávání mladé generace bez velké újmy pokračovat. Rázem se ze dne na den z kadeřnic, automechaniků, operátorek ve výrobě, manažerů, prodavaček, IT specialistů, pekařek a dalších, staly pedagogové svých dětí. Ale jak uchopit tuhle situaci a zvládnout školu doma?

Důležité je mít řád

Podstatné je si uvědomit, že díky zavření škol a mnohdy i některých pracovních odvětví, rodiče i děti přišli o jakýsi zajetý denní režim. Řada psychologů se shoduje na tom, že pro člověka je řád důležitý. A pokud se nám nevytvoří „sám“ (práce, škola), musíme si ho zorganizovat my. Zkuste si zachovat alespoň přibližné rozvržení dne, jako za normální situace a nechte si prostor i pro volný čas. Jak svůj, tak i svých dětí.

Škola online

Některé školy využívají výuku online, což rodičům ve velké míře ulehčuje práci. Dítě je v kontaktu se svým pedagogem, který si řídí hodinu podle potřeby. Může si děti jednotlivě vyvolávat, má přehled o tom, jak děti spolupracují a následně i zpětnou vazbu, jestli studenti danou látku pochopili. Bezespornou výhodou je i virtuální kontakt se svými spolužáky.

Učení ve své režii

Pokud vám škola neumožňuje výuku online, je na vás, jak učení uchopíte. Kantoři často zasílají probíranou látku a úkoly e-maily. Pevně si stanovte část dne, který budete věnovat škole a ten se snažte dodržet. Nezapomínejte na přestávky, i v domácím vyučování jsou důležité. Je potřeba si uvědomit, že koncentrace v domácím prostředí je pro děti mnohdy obtížnější než ve škole, kde je pozornost rozptýlena průběžně na každého žáka.

Škola hrou

Toto pravidlo je nesmrtelné. Pro některé děti je výuka otrava a když mají zasednout k učení, hledají jiné rozptýlení. Proto zkuste některé předměty uchopit formou zábavy a her. Přírodovědu můžete praktikovat venku. Ukazujte si a povídejte si o květinách, rozkvetlých stromech, pozorujte živočichy. Pojmenovávejte je. S předměty zaměřené na historii či zeměpis pomůžou dokumenty. Některé instituty, televize, ale i jedinci plní internet zajímavým obsahem.

Nezapomínejte ani na jazyky

Základní slovíčka a věty si můžete procvičit i během dané činnosti. Když vám děti pomáhají vařit, uklízí si hračky v pokoji nebo jedete na kole. Vše by mělo být nenásilné a zábavné. Nebraňte se ani větám, které nedávají smyl, často právě touto formou jsou nejlépe zapamatovatelná. Podle stupně pokročilosti si děti mohou shlédnout třeba oblíbenou pohádku v původním znění nebo zahrát si nejrůznější online doplňovačky.

Odpočívejte

Není podstatné všechno tlačit na sílu a myslet si, že vaše dítě bude přes noc génius. Situace je náročná pro vás, pro děti a také pro učitelé. Jsme v tom spolu, proto nezoufejte. Odpočívejte, udělejte si čas pro sebe a nechte i své potomky vydechnout a jen tak se poflakovat. Po každé bouřce přeci vyjde slunce.

Podobné články