Šikana mezi dětmi ve škole i mimo ni

od PTC

Šikanou je nazýváno jakékoliv chování, které má za cíl ohrozit nebo ublížit jednotlivci či skupině. Chování je agresivní, cílené a opakuje se. Obětí se stávají jedinci, ale i skupiny, které se z jakýchkoli důvodů neumí nebo nemohou bránit. Ať už jsou odlišní svým zjevem, chováním nebo třeba sociálním postavením. Jednoduše se jedná o ukázání své moci. Pro každého z nás je jistým způsobem příjemné ukázat, že máme vliv a možnost, aby „něco“ bylo (někdy za každou cenu) podle našeho. U dětí to není jinak. Je důležité, abychom jim ukázali, že tudy cesta nevede a takové chování není v pořádku.

Jak poznáte, že je vaše dítě terčem šikany?

Určitě na něm budete pozorovat změny chování. Z nadšeného a aktivního dítěte se náhle stane hromádka neštěstí. Může být smutné, uzavřené do sebe a podrážděné. Přirozeně se straní kolektivu, ve kterém se tyran vyskytuje. Ztratí zájem o školu, oblíbený zájmový kroužek nebo kontakt se svými kamarády. Mohou ho trápit zdravotní problémy, které nemají jasné příčiny.

Pro dítě je těžké se někomu svěřit. Stydí se a je mu trapně. Mějte na paměti, že šikana se v různých formách vyskytuje ve všech věkových kategoriích i kolektivech. Okolí ji mnohdy přehlíží a pokud si šikany všimne, často neví, jak ji řešit. Děti se nechtějí stát dalším terčem a dospělí neví, jak si s ní poradit. 

Následky šikany si dítě může nést po celý život. Bývají to psychické poruchy, úzkosti, traumata, poruchy příjmu potravy, noční neklid, nespavost, sebepoškozování, sebevraždy. Zjistíte-li, že vaše dítě se stalo obětí šikany, zachovejte chladnou hlavu. Poraďte se s partnerem, rodiči jiných dětí. Kontaktujte školu, výchovného poradce nebo zřizovatele zájmového kroužku.

Jak se šikaně vyhnout?

  • Vnímejte své dítě, buďte mu oporou a naslouchejte. Vytvořte u něj pocit bezpečí, který u vás vždy najde.
  • Povídejte si doma o tom, co šikana je a pokud ji dítě pocítí, jak se má zachovat, na koho se obrátit.
  • Učte ho mít zdravé sebevědomí a pevné hranice. Snáze potom odmítne dělat něco, co mu je nepříjemné.
  • Ujistěte dítě, že mít z agresora strach je normální a není ostuda, když z nepříjemné situace odejde a vyhledá pomoc.
  • Zkuste si doma nějaké modelové situace, které naučí dítě chovat se v běžných, ale výjimečných situacích. Dítě tím získá cvik a následnou jistotu.

Agresor

Každé dítě dokáže být kruté a občas šlápneme vedle. Nejeden rodič vyřkl větu: „To by moje dítě neudělalo.“ Protože si děti přirozeně mapují své okolí, hledají své místo ve společnosti, zkouší, kam až mohou zajít. Stane-li se z vašeho miláčka tyran, je důležité mu vysvětlit, že jeho chování není správné a nastínit mu, jak se asi šikanovaný může cítit. V horších situacích požádejte o pomoc školu a následně psychologa.

Stanete-li se rodičem agresora nebo naopak šikanovaného dítěte, nepropadejte panice a nevyčítejte si, že jste selhali. V obou případech vyhledejte pomoc co nejrychleji a začněte to řešit.

Podobné články